Login · Register
25 Maja 2017 03:02

Oferta - Sklejka li??ciasta

SKLEJKA LI??CIASTA

 


Rodzaj sklejki, z ob??ogami (warstwy zewn?trzne) z fornirów z drewna li??ciastego, brzozowego lub olchowego. Warswty wewn?trzne mog? by? z fornirów z drewnali??ciastego i iglastego. Sklejka produkowana w nast?puj?cych typach sklejenia:

  • suchotrwa??a: na bazie ??ywicy mocznikowo-formaldehydowej, do u??ytku w warunkach suchowych (wg PN-EN 636, klasa techniczna EN 636-1),
  • wodoodporna z jasn? spoin?: na bazie ??ywicy mocznikowo-melaminowo-formaldehydowej, do u??ytku w warunkach wilgotnych (wg PN-EN 636, klasa techniczna EN 636-2),
  • wodoodporna: na bazie ??ywicy fenolowo-formaldehydowej, do u??ytku w warunkach zewn?trznych (wgPN-EN 636, klasa techniczna 636-3),

Formaty standardowe:

1250x2500 mm
1525x1525
2440x1220

Grubo??ci:


3 - 35 mm
Klasa jako??ci wg PN-EN 635, GOST 3916.1-96: E, I, II, III, IV

G?sto???:

640 - 760 kg/m3

  

G??ówne obszary zastosowa??:
budownictwo, meblarstwo, przemys?? opakowa??, produkcja galanterii drzewnej

Mo??liwo??ci obróbki:

  • Ci?cie na mniejsze formaty (sprzeda?? ca??ych arkuszy) 

???